Υλικά που ανακυκλώνουμε

Τα υλικά τα οποία ανακυκλώνουμε είναι τα εξής: Καλώδια, Χαλκός, Μετασχηματιστές, Ορείχαλκος, Αλουμίνιο, Μόλυβδος, Σίδηρος, Μπαταριές, Μοτέρ, Υδρόμετρα, Αντλίες, Ανοξείδωτα, Μίζες, Ψυκτικά Μηχανήματα, Επαγγελματικά Ψυγεία, Επαγγελματικός εξοπλισμός
Kitsas Metal | Κιν:6973450343 - 6932290680